06 20813056 ted@mobikey.nl

Over de transitie

De lobby van autofabrikanten en oliemaatschappijen werpt hoge drempels op voor het doel dat de overheid wil bereiken: elektrische mobiliteit. Het doel moet kennelijk worden afgedwongen. Tesla werd de eerste autofabrikant die een elektrische auto een commerciële vormgeving gaf en zette bovendien de toon. Knap als je weet dat Tesla als autofabrikant een groentje is, maar wél de groenere auto’s maakt dan welke autofabrikant dan ook. Ook al geven autofabrikanten elektrische auto’s inmiddels wat meer aandacht, het is fascinerend om te constateren dat ze het klaarspelen om nog decennia lang brandstofauto’s te produceren.

Na Frankrijk heeft ook Engeland bekend gemaakt dat er na 2040 geen brandstofauto’s meer mogen worden verkocht. Met een levensduur van ruimschoots méér dan tien jaar passeren we dus met gemak 2050 voordat brandstofauto’s uit beeld raken. Tenzij er incidentele maatregelen worden getroffen door bijvoorbeeld in bepaalde steden of wegen brandstofauto’s (met name diesels) te gaan verbieden. Dat kan helpen, maar het is wél dweilen met de kraan open.

Het kan zijn dat autofabrikanten vroeg of laat wél bereid zijn om elektrische auto’s met wat meer voorrang te gaan behandelen. Als er slooppremies worden betaald door de overheden bijvoorbeeld. Een verbod is echter voordeliger en politiek gezien ook slimmer, want een verbod is een keihard ontmoediging om in een brandstofauto te blijven rijden. Het langetermijndenken moet wellicht wat worden gestimuleerd, want zelfs als je 2025 als einddatum neemt voor de verkoop van brandstofauto’s rijden die dingen ook nog in 2050. De transitie naar elektrisch rijden moet Europees worden afgestemd en… logischer worden aangepakt om van resultaten te kunnen spreken.